top of page
שיזוף , שיזוף בהתזה, הסרת שיער

TLV Tanning הסכם חברות ב 

 

חתימה על חוזה זה בשילוב תשלום ראשוני או אי אילו תשלומי חובה יזכו את הרוכש המזוהה למטה בחברות בעלת סטטוס תקין במתחם השיזוף TLV  Tanning -שיזוף מושלם בסטייל שמגיע לך.

המנוי מאשר כי הינו יודע ש:

השיזוף במכונה שיזוף הינו מעל גיל 18 בלבד!!! ועל ידי הצגת תעודה מזהה בלבד

קרינת UVA/B עלולות להיות מסוכנות, אנא קראו את האזהרות בתשומת לב:

(1) אי הרכבת משקפי שמש מגן המסופקות ע"י : "טי אל וי  שיזוף" "ללקוחות עלול לגרום נזק לעיניים.

      נורות השיזוף עלולות לגרום לתופעות זהות לאור שמש כולל נמשים ופיגמנטציה.

(2) חשיפת יתר גורמת לכוויות.

(3) חשיפה ממושכת עלולה לגרום להזדקנות העור ועלולה לגרום לסרטן עור (בין 50 ל-100 חשיפות מקסימום בשנה).

(4) רגישות יתר או כוויה עשויים להיגרם מסוגי מזונות, מוצרי קוסמטיקה ותרופות כגון אך לא מוגבל ל- סמי הרגעה, 

     תרופות לחץ דם, אנטיביוטיקה וגלולות למניעת הריון.

(5) כל אדם הנוטל כל סוג תרופה שהוא צריך להתייעץ ברופא משפחה בנוגע לתגובות התרופה עם אור U.V..

(6) במקרים מיוחדים ורק על פי שיקול דעת של הנהלת סי סאן  במידה והלקוח יבקש לבטל את המנוי,תחושב כל כניסה במחיר של חד פעמי והיתרה באם תישאר תוחזר ללקוח

(7)"טי אל וי שיזוף" ממליצה להתחיל את סידרת השיזוף ב-4-6 דקות.

המנוי מסכים לציית לכל תקנות הסלון. אי ציות עלול להביא לביטול החברות. המנוי מודע לכך שתקנות אלו עלולות להשתנות ללא הודעה מוקדמת. המנוי מסכים שהזכות להשתמש במתקני הסלון שייכת אך ורק לחתום מעלה. מנוי זה אינו בעל העברה ואין אפשרות לקבל החזר כספי.

אין להשתמש במתקני השיזוף תחת השפעת אלכוהול או סמים.

הנני מתחייב/ת לפצות את TLV Tanning בגין כל נזק שיגרם לציוד במקום, מכל סוג שהוא, לרבות נזק למבנה, עקב שימוש שלא ע"פ כללים אלו ו/או עקב שימוש בלתי זהיר מצידי.

ידוע לי שאם לא אכבד את נהלי המקום 'טי אל וי טאנינג' תהא רשאית לבטל את המנוי ללא החזר כספי מבלי לגרוע מכל סעד ו/או זכות להם זכאית 'טי אל וי טאננינג' בשל מעשה ו/או מחדל העומד בניגוד לנהלים כאמור.

אני מצהיר/ה שאין לי שום מחלות עור ומחלות גנטיות.

אני מבין את כל מה שנכתב למעלה ומבקש להשתמש במכונות השיזוף.

הנני מאשר קבלת דבר פרסומת   

 

חתימה____________

 

 

השיזוף נגרם ע"י הפצת פיגמנט צבע מתוך תאי פיגמנט בעור והשחמתו.

התהליך נגרם ע"י חשיפה לקרינה אולטרה סגולה שפולטות נורות השיזוף.

חשוב לזכור -שבחשיפה ארוכה מדי ,הקרינה האולטרה סגולה יכולה להזיק.

בכדי למנוע זאת, לצוות "טי אל וי שיזוף" אסור בהחלט להמליץ על חשיפה ראשונית מעל ל-6 דק'.

זמן החשיפה המקסימלי הינו 10 דק' עם אפשרות ל2  דק' נוספות,

ללא יוצא מן הכלל אין אפשרות בשום אופן או צורה להישתזף מעבר לכך .

***הלקוח בוחר את זמן חשיפתו.

צוות "טי אל וי שיזוף" ממליץ לא לנסות להגיע מהר מדי לתוצאות מכיוון שהדבר יכול לגרום לנזק.

תהליך השיזוף לוקח זמן.

"טי אל וי שיזוף" אנו ממליצים על חשיפה הדרגתית .

 עדיף להגיע לתוצאה הרצויה בהדרגה למרות שבחשיפות הראשונות לא ייראה שינוי הבולט לעין ואפילו מומלץ שכך.

bottom of page