top of page
תמונה של אישה מאושרת לאחר שיזוף בהתזה

מנויים מתחדשים בהוראת קבע

מחזור החיוב יהיה 1 לכל חודש 

 מנוי בהוראת קבע אינו ניתן לבטל בחודש הראשון 

אם ברצונך לבטל מנוי בהוראת קבע יש לקח בחשבון שביטול המנוי יעשה ומותנה בחודש קלנדרי קדימה מראש.

ללא יוצא מן הכלל

אני מסכים ומאשר שגם אם לא הגיע להשתזף המנוי ימשיך לחוייב כחוק  עד לביטול המנוי באופן רשמי

 קרי: ובמידה ורוצים לבטל מנוי  שמחויב בהוראת קבע יש לקחת בחשבון עוד חודש מלא קדימה – כמובן שבמהלך חודש זה ניתן להגיע להשתזף כרגיל

לא ניתן להקפיא מנוי

bottom of page